Notice
Brain Korea 21 Four
뉴스 및 알림

2023 경희대 고령친화산업 공동세미나 & 네트워킹

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 1건 조회 1,189회 작성일 23-05-30 14:03

본문

한국 고령친화산업의 활성화와 산학 협력 파트너십을 위한 

'경희대학교 고령친화산업 공동세미나와 네트워킹 행사' 안내드립니다.


[1] 일시

■ 6월 9일(금요일) 오후 3:00-6:30


[2] 장소

■ 코엑스 컨퍼런스룸(남) 401,402호(서울 삼성동)


[3] 세부 프로그램(포스터 참고)

1) 세미나 '고령친화산업 최근 이슈'(3:00-5:00)

* 세미나는 누구나 신청하실 수 있습니다.

▶ 세미나 신청하기: https://forms.gle/yV7dwxnbi3uDGxgW6


2) 기업 네트워킹(5:00-6:30) 

* 네트워킹 행사는 고령친화산업 관련 기업 및 기관 대상 '비즈니스 네트워킹'으로 개인참여자는 신청이 불가합니다.

▶ 기업네트워킹 신청하기: https://forms.gle/HCjterNPrhad138WA


* 신청 결과 및 행사 참석 관련 세부 안내는 메일로 재 안내 드릴 예정입니다.


[뉴에이징 플랫폼 바로가기]

https://newagingplatform.co.kr/


[2022고령친화산업 AgeTech 네트워킹 스케치 영상]

https://youtu.be/5DTR4iMYhWg


[뉴에이징 플랫폼 고객센터 바로가기]

http://pf.kakao.com/_JBzSK


문의) seniorbiz@khu.ac.kr


감사합니다.첨부파일

댓글목록

profile_image

fldzmrh님의 댓글

fldzmrh 작성일

https://shcy.co.kr/article/?bmode=view&idx=21829152&back_url=&t=board&page=
https://shcy.co.kr/article/?bmode=view&idx=21829198&back_url=&t=board&page=
https://416act.net/337/?bmode=view&idx=21830659&back_url=&t=board&page=
https://416act.net/337/?bmode=view&idx=21830731&back_url=&t=board&page=
https://avecthing.com/notice/?bmode=view&idx=21834808&back_url=&t=board&page=
https://avecthing.com/notice/?bmode=view&idx=21834910&back_url=&t=board&page=
https://pluchke.com/image/?bmode=view&idx=21835120&back_url=&t=board&page=1
https://pluchke.com/image/?bmode=view&idx=21835233&back_url=&t=board&page=
http://www.kasafe.org/62/?bmode=view&idx=21835893&back_url=&t=board&page=
http://www.kasafe.org/62/?bmode=view&idx=21835921&back_url=&t=board&page=
https://designease.co.kr/37/?bmode=view&idx=21836521&back_url=&t=board&page=
https://designease.co.kr/37/?bmode=view&idx=21836561&back_url=&t=board&page=
https://pizzabrothers.co.kr/box/?bmode=view&idx=21837008&back_url=&t=board&page=
https://pizzabrothers.co.kr/box/?bmode=view&idx=21837044&back_url=&t=board&page=
https://www.ysua.or.kr/24/?bmode=view&idx=21837206&back_url=&t=board&page=
https://www.ysua.or.kr/24/?bmode=view&idx=21837242&back_url=&t=board&page=
https://brandnewclinic.com/Community-03/?bmode=view&idx=21837543&back_url=&t=board&page=
https://brandnewclinic.com/Community-03/?bmode=view&idx=21837581&back_url=&t=board&page=
http://priper.com/62/?bmode=view&idx=21837830&back_url=&t=board&page=
http://priper.com/62/?bmode=view&idx=21837901&back_url=&t=board&page=
https://hanbumonet.com/50/?bmode=view&idx=21838288&back_url=&t=board&page=
https://hanbumonet.com/50/?bmode=view&idx=21838322&back_url=&t=board&page=
https://yonseiw.kr/25/?bmode=view&idx=21838739&back_url=&t=board&page=
https://yonseiw.kr/25/?bmode=view&idx=21838817&back_url=&t=board&page=
https://ksoi.org/36/?bmode=view&idx=21838887&back_url=&t=board&page=
https://ksoi.org/36/?bmode=view&idx=21838926&back_url=&t=board&page=
https://cnclab.biz/46/?bmode=view&idx=21839256&back_url=&t=board&page=
https://cnclab.biz/46/?bmode=view&idx=21839295&back_url=&t=board&page=
https://kianconsulting.imweb.me/114/?bmode=view&idx=21839451&back_url=&t=board&page=
https://kianconsulting.imweb.me/114/?bmode=view&idx=21839475&back_url=&t=board&page=
https://www.ijoa.co.kr/56/?bmode=view&idx=21839677&back_url=&t=board&page=
https://www.ijoa.co.kr/56/?bmode=view&idx=21839709&back_url=&t=board&page=
https://ksoi.org/51/?bmode=view&idx=21912360&back_url=&t=board&page=
https://ksoi.org/51/?bmode=view&idx=21912418&back_url=&t=board&page=
https://xn--123-f00p.com/httpsurlkrejmhbu/?bmode=view&idx=21912738&back_url=&t=board&page=
https://xn--123-f00p.com/httpsurlkrejmhbu/?bmode=view&idx=21912760&back_url=&t=board&page=
https://kbchwebzine.or.kr/49/?bmode=view&idx=21913233&back_url=&t=board&page=
https://kbchwebzine.or.kr/49/?bmode=view&idx=21913256&back_url=&t=board&page=
https://www.wealthinking.com/community/?bmode=view&idx=21913371&back_url=&t=board&page=
https://www.wealthinking.com/community/?bmode=view&idx=21913390&back_url=&t=board&page=
https://mblab.co.kr/activity_check/?bmode=view&idx=21913848&back_url=&t=board&page=
https://mblab.co.kr/activity_check/?bmode=view&idx=21913874&back_url=&t=board&page=
https://hanbumonet.com/54/?bmode=view&idx=21914118&back_url=&t=board&page=
https://hanbumonet.com/54/?bmode=view&idx=21914143&back_url=&t=board&page=
https://handsoncampus.co.kr/37/?bmode=view&idx=21914304&back_url=&t=board&page=
https://handsoncampus.co.kr/37/?bmode=view&idx=21914322&back_url=&t=board&page=
http://quantumschool.co.kr/52/?bmode=view&idx=21914374&back_url=&t=board&page=
http://quantumschool.co.kr/52/?bmode=view&idx=21914476&back_url=&t=board&page=
https://hanbumonet.campaignus.me/54/?bmode=view&idx=21914534&back_url=&t=board&page=
https://hanbumonet.campaignus.me/54/?bmode=view&idx=21914551&back_url=&t=board&page=
https://www.tsdoor.co.kr/104/?bmode=view&idx=21914641&back_url=&t=board&page=
https://www.tsdoor.co.kr/104/?bmode=view&idx=21914667&back_url=&t=board&page=
https://www.yunjadong.com/78/?bmode=view&idx=21914723&back_url=&t=board&page=
https://www.yunjadong.com/78/?bmode=view&idx=21914756&back_url=&t=board&page=
https://redsharpen.com/33/?q=YToyOntzOjEyOiJrZXl3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjtzOjQ6InBhZ2UiO2k6MTt9&bmode=view&idx=21725874&t=board
http://withearth.cloud/119/?bmode=view&idx=21917198&back_url=&t=board&page=
http://withearth.cloud/119/?bmode=view&idx=21917223&back_url=&t=board&page=
https://www.lovedl.co.kr/9in/?bmode=view&idx=21917645&back_url=&t=board&page=
https://www.lovedl.co.kr/9in/?bmode=view&idx=21917670&back_url=&t=board&page=
http://proground.co.kr/test/?bmode=view&idx=21917722&back_url=&t=board&page=
http://proground.co.kr/test/?bmode=view&idx=21917760&back_url=&t=board&page=
https://www.457deep.com/71/?bmode=view&idx=21918008&back_url=&t=board&page=
https://www.457deep.com/71/?bmode=view&idx=21918028&back_url=&t=board&page=
https://www.kangsobest.com/76/?bmode=view&idx=21918085&back_url=&t=board&page=
https://www.kangsobest.com/76/?bmode=view&idx=21918199&back_url=&t=board&page=
http://withearth.cloud/86/?bmode=view&idx=21922142&back_url=&t=board&page=
http://withearth.cloud/86/?bmode=view&idx=21922167&back_url=&t=board&page=
https://www.tripbox.co.kr/pginfo/?bmode=view&idx=21922727&back_url=&t=board&page=
https://www.tripbox.co.kr/pginfo/?bmode=view&idx=21922751&back_url=&t=board&page=
https://rudawine.com/count/?bmode=view&idx=21922846&back_url=&t=board&page=
https://rudawine.com/count/?bmode=view&idx=21922881&back_url=&t=board&page=
http://fourtoons.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=400179
https://www.xn--289a76kw7c91udzq.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=61420
https://www.xn--289a76kw7c91udzq.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=61423
http://xn--oh5b62a.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=307165
http://xn--oh5b62a.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=307167
https://xn--h50bj1b029a4bz83c6rd.com/bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=82439
https://xn--h50bj1b029a4bz83c6rd.com/bbs/board.php?bo_table=qna&wr_id=82442
http://hyundaebuffet.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=65005
http://hyundaebuffet.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=65009
https://www.chachamortors.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=74964
https://www.chachamortors.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=74966
https://playtango.co.kr/383/?bmode=view&idx=21926958&back_url=&t=board&page=
https://playtango.co.kr/383/?bmode=view&idx=21926984&back_url=&t=board&page=
https://bizcooking.com/sitemap/?bmode=view&idx=21927092&back_url=&t=board&page=
https://bizcooking.com/sitemap/?bmode=view&idx=21927129&back_url=&t=board&page=
https://theparanservice.com/image/?bmode=view&idx=21927191&back_url=&t=board&page=
https://theparanservice.com/image/?bmode=view&idx=21927212&back_url=&t=board&page=
https://shinelight.kr/movie_ex/?bmode=view&idx=21927266&back_url=&t=board&page=
https://shinelight.kr/movie_ex/?bmode=view&idx=21927288&back_url=&t=board&page=
https://ondafashion.co.kr/event/?bmode=view&idx=21927665&back_url=&t=board&page=
https://ondafashion.co.kr/event/?bmode=view&idx=21927683&back_url=&t=board&page=
https://www.gallerynano.com/73/?bmode=view&idx=21927855&back_url=&t=board&page=
https://www.gallerynano.com/73/?bmode=view&idx=21927881&back_url=&t=board&page=
https://tw.cjchemistry.com/27/?bmode=view&idx=21927952&back_url=&t=board&page=
https://tw.cjchemistry.com/27/?bmode=view&idx=21927980&back_url=&t=board&page=
https://lookerstudio.google.com/reporting/307e1876-c11b-45f5-bad1-107c2813e575/page/KzmzD
https://lookerstudio.google.com/reporting/44aaf691-d4d3-4518-b0f5-a3a909c2fdd2/page/IgfjD
https://topmate.io/vip_bet/974722
https://topmate.io/lkg_adm/974733
http://pebble-square.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=26104
http://pebble-square.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=26105
https://iphak.kyungmin.ac.kr/30/?bmode=view&idx=21932093&back_url=&t=board&page=
https://iphak.kyungmin.ac.kr/30/?bmode=view&idx=21932126&back_url=&t=board&page=
https://kale.or.kr/32/?bmode=view&idx=21932310&back_url=&t=board&page=
https://kale.or.kr/32/?bmode=view&idx=21932329&back_url=&t=board&page=
https://www.kingdomarmy.com/receipt-home/?bmode=view&idx=21932387&back_url=&t=board&page=
https://www.kingdomarmy.com/receipt-home/?bmode=view&idx=21932407&back_url=&t=board&page=
http://bigtree-edu.kr/97/?bmode=view&idx=21932462&back_url=&t=board&page=
http://bigtree-edu.kr/97/?bmode=view&idx=21932521&back_url=&t=board&page=
https://cn.ph4global.com/225/?bmode=view&idx=21932633&back_url=&t=board&page=
https://cn.ph4global.com/225/?bmode=view&idx=21932657&back_url=&t=board&page=
https://tatool.kr/94/?bmode=view&idx=21932744&back_url=&t=board&page=
https://tatool.kr/94/?bmode=view&idx=21932765&back_url=&t=board&page=
https://xn--2j1b90blydn4hv9f8vg58d2a550z.com/54/?bmode=view&idx=21932918&back_url=&t=board&page=
https://xn--2j1b90blydn4hv9f8vg58d2a550z.com/54/?bmode=view&idx=21932944&back_url=&t=board&page=
https://demo-jh53-210202.campaignus.me/22/?bmode=view&idx=21933944&back_url=&t=board&page=
https://demo-jh53-210202.campaignus.me/22/?bmode=view&idx=21933965&back_url=&t=board&page=
http://www.gslighting.co.kr/support/?bmode=view&idx=21934075&back_url=&t=board&page=
http://www.gslighting.co.kr/support/?bmode=view&idx=21934103&back_url=&t=board&page=
https://herz.web-dream.co.kr/19/?bmode=view&idx=21934198&back_url=&t=board&page=
https://herz.web-dream.co.kr/19/?bmode=view&idx=21934220&back_url=&t=board&page=
https://jangjaland.co.kr/15/?bmode=view&idx=21934296&back_url=&t=board&page=
https://jangjaland.co.kr/15/?bmode=view&idx=21934326&back_url=&t=board&page=
https://onsemi-korea.com/15/?bmode=view&idx=21934405&back_url=&t=board&page=
https://onsemi-korea.com/15/?bmode=view&idx=21934432&back_url=&t=board&page=
https://hotelsunbee.com/2/?bmode=view&idx=21934887&back_url=&t=board&page=
https://hotelsunbee.com/2/?bmode=view&idx=21934905&back_url=&t=board&page=
https://simjibook.com/29/?bmode=view&idx=21935038&back_url=&t=board&page=